Veřejná zakázka: Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 46117
Systémové číslo: P24V00000590
Evidenční číslo zadavatele: SP3021/2024-504101/NPO/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2024
Nabídku podat do: 22.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace větrolamu s označením TEO 1 v kat. území Ves Touškov, okres Plzeň-jih, v Plzeňském kraji, na parcele ostatní plochy s druhem využití zeleň. Dle Územního plánu obce Ves Touškov, účinného v 1/2013 je navržený záměr situován v nezastavěném území a v plochách zemědělských. Plánovaná realizace je v souladu s územním plánem obce Ves Touškov. Návrh větrolamu vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ves Touškov v lednu 2018. Realizace větrolamu TEO 1 navazuje na již v minulém roce provedené větrolamy TEO2, TEO 4 a TEO 5 v k. ú Ves Touškov.
Jedná se o výsadbu dřevinné vegetace (skupin stromů a keřů vysazených ve více řadách), které budou sloužit jako větrolam, tj. bude tvořit přirozenou ochranu polí před větrnou erozí. S následnou péčí je počítáno na dobu 3 let.

Specifikace díla:
Výměra celkem: 6 804 m2
Obvod oplocenek: 1 304 m
Celkový počet stromů (odrostky): 1 171 ks
Celkový počet keřů (sazenice): 945 ks
Na parcele parc.č. 2163 v k.ú. Ves Touškov, výměra 7 739 m2.

Celková cena díla: 2 926 500,- Kč bez DPH
Výsadba: 1 815 397,- Kč bez DPH
Následná péče 1. rok: 428 197,- Kč bez DPH
Následná péče 2. rok: 370 806,- Kč bez DPH
Následná péče 3. rok: 312 100,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 926 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy