Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD opatření PSZ KoPÚ k.ú. Rohle - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 26.04.2022 09:00
"Zajištění zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku PK 2022 - 2024"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 29.04.2022 09:00
Archeologický dohled 2 staveb v k.ú. Lužec n. Cidlinou, Klášter n. Dědinou
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 26.04.2022 10:00
PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu VC4 v k.ú. Poustka u Fr. Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 26.04.2022 09:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 21.04.2022 09:00
Přeložka kabelu ČEZ k akci "Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k. ú. Holany"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2022 06.04.2022 13:07
TDS - R190 vodní nádrž s tůní VN1, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 13.04.2022 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Zadáno 05.04.2022 09.05.2022 10:00
Projektové dokumentace na realizaci PSZ včetně výkonu autorského dozoru v k.ú. Kouty u Poděbrad
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 14.04.2022 11:00
PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 13.04.2022 09:00
Projektová dokumentace "Suchý poldr SRN2, k.ú. Tupesy na Moravě" II.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 06.04.2022 09:00
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace BIS - Bonitační informační systém 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2022 28.03.2022 00:00
PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky
podlimitní Zadáno 23.03.2022 13.04.2022 09:00
PTK na zajištění služeb dohledu a správy počítačové sítě
VZ malého rozsahu Zadávání 23.03.2022
Zpracování PD a zajištění AD pro stavbu suchého poldru v k.ú. Koberovy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 01.04.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016