Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace interakčního prvku IP18 v k.ú. Podolí u Přerova
podlimitní Zadáno 29.06.2022 20.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
nadlimitní Zadáno 28.06.2022 09.08.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč
nadlimitní Zadáno 28.06.2022 09.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovsko
nadlimitní Zadáno 28.06.2022 09.08.2022 08:00
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice
nadlimitní Zadáno 24.06.2022 27.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
nadlimitní Zadáno 24.06.2022 02.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice
nadlimitní Zadáno 24.06.2022 01.08.2022 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Suchá nádrž RN001, REV1, C10 v k.ú. Nevšová"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 07.07.2022 09:00
Podpora a rozvoj aplikace SPZ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 08.07.2022 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 30.06.2022 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Štokov
podlimitní Zadáno 22.06.2022 13.07.2022 09:00
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. Strání“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 23.06.2022 13:00
Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi
podlimitní Zadáno 20.06.2022 11.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany
nadlimitní Zadáno 16.06.2022 19.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mračnice
podlimitní Zadáno 16.06.2022 07.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016