Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace: Polní cesty Čečelovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 05.06.2023 09:00
Revitalizace HOZ ODPAD 03 v k.ú. Šafov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 09.06.2023 08:00
R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 10.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 22.06.2023 11:00
PD v okrese Mělník 2023
nadlimitní Zadáno 22.05.2023
Studie protipovodňových opatření v k. ú. Rajhradice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2023 26.05.2023 09:00
Stavba LBC Pod dráhou s výsadbou IP23 a LBK10 a polní cestou VC29-část A v k.ú. Čejč
nadlimitní Zadáno 19.05.2023 27.06.2023 08:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Polní cesta HC7 a IPP1 v k. ú. Komárno“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2023 25.05.2023 10:00
Realizace lokálních biocenter LBC U Netřebic a LBC Blatnice v k.ú. Kouty u Poděbrad včetně následné 3-leté péče - II
nadlimitní Zadáno 17.05.2023 03.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Dunovice
podlimitní Zadáno 17.05.2023 06.06.2023 09:00
Koordinátor BOZP - polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 26.05.2023 09:00
TDS - polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 26.05.2023 09:00
Realizace polní cesty C6 a biokoridorů BK1, BK2 v k.ú. Radišov
podlimitní Zadáno 15.05.2023 01.06.2023 08:00
PD na "Realizace protierozních opatření v k.ú. Lednice" včetně AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2023 29.05.2023 09:00
PD + AD Realizace SZ v k.ú. Karpentná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 29.05.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016