Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Biokoridory LBK 5a, 5b a 6 v k.ú. Vystrčenovice
nadlimitní Zadáno 03.01.2023 10.02.2023 08:00
PD Polní cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2023 11.01.2023 09:00
Autorský dozor projektanta - Navazující vodohospodářské opatření Roklinka vč. ozelenění v k.ú. Svinaře
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2022 19.01.2023 09:00
Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč
podlimitní Zadáno 19.12.2022 06.01.2023 09:00
Lokální biokoridor 4 v k.ú. Knínice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2022 05.01.2023 08:00
Větrolam v k.ú. Kladruby u Teplic
nadlimitní Zadáno 15.12.2022 30.01.2023 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Kubšice II
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2022 06.01.2023 09:00
Vodní nádrž VNK1 v k.ú. Barovice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2022 02.01.2023 08:00
Projektová dokumentace Kříženec MVN
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2022 22.12.2022 09:00
Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji v letech 2023-2025
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2022 19.12.2022 09:00
JPÚ a realizační projekty v k.ú. Březí u Mikulova a Dobré Pole
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2022 16.12.2022 09:00
Zajištění správy, údržby a úklidu budovy ubytovny Hodkovičky a dalších činností
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2022 15.12.2022 09:00
Část 1 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov pro rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 16.12.2022 10:00
Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022
Dodávka čistících, mycích a pracích prostředků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2022 05.12.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016