Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ Velké Chvojno, KoPÚ Malé Chvojno
nadlimitní Zadáno 19.04.2021 27.05.2021 09:00
Projektová dokumentace Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 04.05.2021 09:00
Projektová dokumentace Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 03.05.2021 09:00
Projektová dokumentace Polní cesty C3b, C5 a C6 v k.ú. Mštěnovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 05.05.2021 09:00
Zajištění služby Alza NEO - 5 mobilních telefonů IPhone
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 20.04.2021 00:00
Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Karlovarský kraj a Pobočky Cheb a Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2021 26.04.2021 10:00
Realizace polních cest C3, C5, C10, C25 a výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu
podlimitní Zadáno 16.04.2021 04.05.2021 12:30
Projekty na realizaci polních cest HPC40 k.ú. Choťovice a VPC1, VPC2 k.ú. Oseček
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 29.04.2021 10:00
Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí
podlimitní Zadáno 16.04.2021 10.05.2021 09:00
Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3 v k.ú. Nedachlebice
podlimitní Zadáno 16.04.2021 06.05.2021 09:00
Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice - TDS, koordinátor bezpečnosti práce
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 26.04.2021 09:00
Zpracování dokumentace vodního díla pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
nadlimitní Zadáno 15.04.2021 24.05.2021 09:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Šebestěnice
podlimitní Zadáno 15.04.2021 04.05.2021 09:00
PD – Vodní nádrž N1 s LBC, polní cestou HC2 včetně IP13 v k.ú. Holubice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 13.05.2021 09:00
Realizace SZ Suchdol nad Odrou - polní cesta C27 a sjezd HS10
podlimitní Zadáno 15.04.2021 14.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016