Smlouva: Smlouva o dílo - Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19723
Datum uzavření smlouvy: 17.07.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 230 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 908 300,00
Zadávací řízení: Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Rekonstrukci polní cesty C4 a pročištění levostranného svodného příkopu v k.ú. Kladruby nad Labem. V celé délce úseku bude provedeno odstranění stávajících povrchů vozovky.
Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 403 m je navržen v kategorii P 3,5/20 se štěrkovým krytem v délce cca 383 m a napojení polní cesty na silnici III. třídy v délce cca 20 m bude s krytem ze štětové kamenné dlažby. Součástí napojení je vybudování propustku DN 600 (požadavek SÚS) a pročištění stávajícího silničního příkopu. Příčný sklon jednostranný, odvodnění je řešeno do levostranného příkopu, který je rozdělen do tří částí a bude fungovat jako zasakovací. Na začátku trasy PC je příkop zaústěn do silničního příkopu. Příkop polní cesty bude lokálně doplněn o zasakovací rýhu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy