Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Polní cesta S-9 Hroška - Podbřezí 12.07.2016
Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11 - stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice 12.07.2016
Studie pro stanovení rozsahu území dotčeného stavbou dálnice D6 – stavba „D6 Hořovičky, obchvat“ v k.ú. Bukov u Hořoviček a k.ú. Kolešov 12.07.2016
Část 1 - Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Bernartice u Javorníka 11.07.2016
Část 2 - Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Javorník-ves 11.07.2016
Část 3 - Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Kolnovice 11.07.2016
Část 4 - Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Petříkov u Branné 11.07.2016
Draženov 11.07.2016
Polní cesta C 7 v k.ú. Poděšín 11.07.2016
Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče 11.07.2016
Polní cesty HPC 2C a HPC 3 v k.ú. Únějovice 11.07.2016
Výstavba polních cest VPC 29 a VPC 38.2.-38.3. v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 11.07.2016
část 1: Polní cesta C 10 a C 11 v k. ú. Miřetice 08.07.2016
část 2: Polní cesta VPC 2 v k. ú. Sedlečko u Veliše, 08.07.2016
část 3: Polní cesta HPC 5 v k. ú. Postupice 08.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavonice 08.07.2016
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa 08.07.2016
Protierozní příkop SP1 a rekonstrukce části polní cesty HC3 Mančice 08.07.2016
Realizace poldru a tří polních cest v k.ú. Hřibojedy 08.07.2016
Vzdělávací akce - Monitoring eroze zemědělské půdy 08.07.2016