Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Provedené záchranného archeologického výzkumu (ZAV) při stavbách polních cest VPC15, VPC2 v k.ú. Dolní Sytová a DPC15 v k.ú. Žďár u Kumburku 14.06.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Olomoucko a Přerovsko" 14.06.2017
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci polních cest C3-H v k.ú. Lipník a VPC2 v k.ú. Struhy 14.06.2017
Zajištění služeb pro workshop zaměstnanců SPÚ – KPÚ pro Karlovarský kraj 14.06.2017
Zajištění služeb pro workshop zaměstnanců SPÚ - KPÚ pro Královéhradecký kraj 14.06.2017
Zajištění vymezených úkonů správy hmotného investičního majetku KPÚ pro MSK 2017 14.06.2017
Zpracování geodetických služeb zadávaných v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb. a zákonem č. 229/1991 Sb. pro území hl. m. Prahy 14.06.2017
Výkon činností koordinátora BOZP při stavebních úpravách budovy č. 2957, Břeclav 13.06.2017
Výkon TDS při stavbě PC Ke mlýnu v k.ú. Valtice-část 2 13.06.2017
Polní cesta HPC 2 v k. ú. Běsno, I. etapa 12.06.2017
Polní cesta VPC 2, DPC 1, DPC 3 v k. ú. Malečov 12.06.2017
Projektová dokumentace - polní cesty Horní Ředice 12.06.2017
Projektová dokumentace - polní cesty Horní Ředice 12.06.2017
Projektové dokumentace a autorský dozor - PSZ v k.ú. Bílka 12.06.2017
Přeložka zařízení distribuční soustavy E.ON v k. ú. Rychnov u Nových Hradů 12.06.2017
TDS k výstavbě polních cest v k.ú. Radimovice u Sychrova 12.06.2017
Technický dozor stavebníka na výstavbu polních cest HC 11, NVC 3 a VC 16 v k. ú. Vědlice 12.06.2017
Zajištění likvidace invazních rostlin na nepronajatých pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro SPÚ, včetně následné péče a v návaznosti na ukončené projekty v Karlovarském kraji 12.06.2017
Znalecké posudky pro posouzení porostů v sadech Truskovice 12.06.2017
Část 1 - Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při výstavbě polní cesty hlavní PCH 8 a polní cesty vedlejší PCV 9 v k.ú. Palič. 09.06.2017