Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 4 - Geodetické služby 2017-2018 pro Pobočku Semily 16.08.2017
Část 4 Vypracování ZP na ocenění věcných břemen v okresech Český Krumlov a Prachatice 16.08.2017
Část 5 Vypracování ZP na ocenění pozemků v okresech Jindřichův Hradec a Tábor 16.08.2017
Část 6 Vypracování ZP na ocenění věcných břemen v okresech Jindřichův Hradec a Tábor 16.08.2017
Část 7 Vypracování ZP na ocenění pozemků v okresech Písek a Strakonice 16.08.2017
Část 8 Vypracování ZP na ocenění věcných břemen v okresech Písek a Strakonice 16.08.2017
Část 9 Vypracování ZP na ocenění staveb na území Jihočeského kraje 16.08.2017
Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova 16.08.2017
Objednávka č. 1046-2017-504101/k.ú. Česká Doubravice 16.08.2017
Polní cesta C1 v k.ú. Šeborov 16.08.2017
Smlouva o dílo na provedení AD Budišovsko 16.08.2017
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta Borkovická Blata AD 16.08.2017
Smlouva o dílo - PD vč. GTP Budišovsko 16.08.2017
Objednávka č. 1042-2017-504101/k.ú. Buršice, Mlázovy, Kolinec, Vlčkovice u Kolince, Ujčín, Jindřichovice u Malonic 15.08.2017
Projektová dokumentace – Odstranění silážní jámy v k.ú. Dolní Marklovice 15.08.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Prostějovsko 15.08.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Starosedlský Hrádek 15.08.2017
Technický dozor investora nad realizací PSZ v k. ú. Zdíky 15.08.2017
Vzdělávací akce – Provádění pozemkových úprav 15.08.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota 14.08.2017