Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Technický dozor stavby R 172 - Cesta C1,C5 v k.ú. Libníkovice 09.06.2017
Zpracování PD polní cesty C 5 v k.ú. Uhelná 09.06.2017
Zpracování PD polních cest C 19 a C 100 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka 09.06.2017
Část 1 - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků a věcných břemen 07.06.2017
Část 2 - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění staveb a pozemků s nimi souvisejícími 07.06.2017
Geodetické služby - Výzva č. 348/2017 07.06.2017
Projektové dokumentace na polní cesty v k. ú. Veveří u N. Hradů, Mýtiny, Štiptoň, Dlouhá Stropnice a Borovany 07.06.2017
„Realizace polních cest a ozelenění v k.ú. Vědlice“ 07.06.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "HOZ Novojičínsko" 07.06.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "HOZ Osoblažsko" 07.06.2017
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - vícepráce 07.06.2017
Část 1 - PD vč. GTP 06.06.2017
Část 2 - AD 06.06.2017
Geodetické práce pro Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 2/2017 06.06.2017
Objednávka č. 711-2017-504101/k.ú. Chodov u Domažlic 06.06.2017
PD pro polní cesty HPC 1 a VPC 12 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek 06.06.2017
Hlavní polní cesta C16 v k.ú. Sobělice včetně výsadby LBC1, LBK1, LBK2 a IP7 05.06.2017
HOZ Ostravsko 05.06.2017
KoPÚ v k.ú. Libeň u Libeře 05.06.2017
KoPÚ v k.ú. Libeř 05.06.2017