Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Technický dozor - polní cesta HPC2 v k.ú. Břešťany 22.06.2017
Vytyčování po KoPÚ 2017 22.06.2017
Zpracování PD polních cest C 9 a C 15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, včetně zajištění dokladů pro žádost na stavební povolení 22.06.2017
Dodávka archivních regálů pro Pobočku Svitavy 21.06.2017
Komplexní pozemkové úpravy Nepomuky 21.06.2017
Polní cesta "U sklepů" v k.ú. Mikulov na Moravě 21.06.2017
Smlouva na vytyčování pozemků v roce 2017 v okresech Brno-město a Brno-venkov - Prováděcí smlouva č. 7/2017 - Pobočka Brno 21.06.2017
Zajištění pravidelného servisu a údržby (včetně příp. oprav) systému EPS, PZTS a MR 21.06.2017
Poběžovice, Načetín 20.06.2017
Výstavba polních cest HC1 a NC8 v k.ú. Přílepy 20.06.2017
HOZ Bílý Újezd 19.06.2017
KoPÚ v k.ú. Starý Kolín a v částech k. ú. Veletov, Hlízov a Nové Dvory u Kutné Hory 19.06.2017
Odvodnění Choteč II 19.06.2017
Polní cesta HC1 v k.ú. Němčice 19.06.2017
Polní cesta HPC 2-R včetně interakčního prvku IPN3 a odvodňovacího příkopu ODV3 v k.ú. Vendolí 19.06.2017
Šerkov 19.06.2017
Táborsko 19.06.2017
Výkon TDS při stavbě-Stavební úpravy budovy č. 2957,Břeclav 19.06.2017
Zpracování projektové dokumentace Vysoké Jamné VPC11 19.06.2017
Konference WATEC Israel 2017 16.06.2017