Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení PD vč. GTP Oprava hráze rybníku Bohušov v k.ú. Bohušov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9407
Datum uzavření smlouvy: 15.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 483 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 584 430,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení PD vč. GTP Oprava hráze rybníku Bohušov v k.ú. Bohušov

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Oprava hráze rybníku Bohušov v k.ú. Bohušov vč. zpracování geotechnického průzkumu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy