Smlouva: Smlouva o dílo - realizace mokřadu v k.ú. Bynovec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9399
Evidenční číslo: 525-2019-508202
Datum uzavření smlouvy: 16.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 555 832,25
Cena v Kč vč. DPH: 672 557,02
Zadávací řízení: Mokřad 3 v k.ú. Bynovec

Název (předmět)

Smlouva o dílo - realizace mokřadu v k.ú. Bynovec

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Jedná se o novostavbu mokřadu navrženého v plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav. Stavba je tvořena soustavou dvou tůní, které jsou doplněny výsadbou solitérních dřevin a založením lučních a mokřadních porostů. Celková plocha řešeného území je 2 861m2, celková plocha tůní, včetně mokřadní zóny - 466 m2, maximální hloubka - 1,5m. Účelem stavby je zlepšení vodohospodářských poměrů v krajině a vytvoření vhodného stanoviště pro volné živočichy.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy