Smlouva: Objednávka č. 12/2019-504202, Komplexní odborné ošetření stromů na pozemku ve správě SPÚ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9841
Evidenční číslo: Objednávka č. 12/2019-504202
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 70 118,00
Cena v Kč vč. DPH: 84 843,00

Název (předmět)

Objednávka č. 12/2019-504202, Komplexní odborné ošetření stromů na pozemku ve správě SPÚ

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem VZMR je arboristický zásah na stromech na pozemcích ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Domažlice, tj. na KN parcele p. č. 1111/2, LV 10002 v k. ú. Kdyně, okres Domažlice. Jedná se o odborné úkony: stabilizační bezpečnostní systémy, vazby, bezpečnostní řezy, zdravotní řezy a obvodové redukce.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy