Smlouva: Smlouva o dílo - Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Náchod u Tábora

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10098
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 543 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 867 998,00
Zadávací řízení: Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Náchod u Tábora

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Náchod u Tábora

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Náchod u Tábora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území Náchod u Tábora mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Předpokládaná výměra pro KoPÚ je 279 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy