Smlouva: SoD_Projektová dokumentace a Autorský dozor na PC v k.ú. Řevničov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10150
Datum uzavření smlouvy: 22.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 915 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 107 150,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov

Název (předmět)

SoD_Projektová dokumentace a Autorský dozor na PC v k.ú. Řevničov

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov, které byly schváleny jako společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Řevničov. Jedná se o polní cesty HPC1, VPC 2, VPC 10, VPC11, VPC 12, VPC 13, VPC 15, VPC 18, DO 14 o celkové délce 8 540 m, včetně geologického průzkumu a inženýrské činnosti - zajištění stavebního povolení a výkon autorského dozoru při stavbě.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy