Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10124
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 146 280,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 596 999,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Zadní Střítež, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území Zadní Střítež mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Předpokládaná výměra pro KoPÚ je 484 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy