Smlouva: Objednávka na Revizi trafostanic 2022

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17291
Evidenční číslo: 757-2022-504204
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 100 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 121 000,00

Název (předmět)

Objednávka na Revizi trafostanic 2022

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Provedení revize trafostanic dle zákona č. 458/2000 Sb. a dle ČSN 33 1500 a vypracování Zprávy o provedení pravidelné revize trafostanice:
1) katastrální území Kostelec u Stříbra, pozemek p.č. 565/2 - čtyřsloupová betonová trafostanice
2) katastrální území Čečkovice, pozemek p.č. 124/9 - dvousloupová betonová trafostanice včetně transformátoru 400kVA
3) katastrální území Černošín, pozemek p.č. 1918/1 - dvousloupová betonová trafostanice včetně transformátoru 400kVA
4) katastrální území Stříbro, pozemek p.č. 432/5 – příhradová trafostanice včetně transformátoru

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy