Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17287
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 670 337,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 231 107,77
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

KoPÚ v k.ú. Bratřice zahrnují celkem 526 ha, mezi neřešené pozemky je zahrnuto několik stavebních parcel a pozemků s nimi funkčně souvisejících. Rozsáhlý lesní komplex, který se nachází na severu v k.ú. Bratřice, je zařazen mimo obvod pozemkových úprav. Ostatní drobné lesní pozemky jsou zahrnuty do pozemkových úprav a budou zahrnuty jako pozemky řešené.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy