Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17281
Evidenční číslo: 696-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 864 530,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 256 081,30
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úpravy v k.ú. Moravský Písek z podnětu stavebníka ŘSD ČR s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny po realizaci stavby části rychlostní silnice R55. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra řešeného území činí 197 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy