Smlouva: Smlouva o dílo Polní cesta C1 s IP 1a a 1b v k.ú. Březí n. Osl.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17266
Evidenční číslo: č. 435-2022-520205
Datum uzavření smlouvy: 24.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 25 990 998,10
Cena v Kč vč. DPH: 31 449 107,70
Zadávací řízení: Polní cesta C1 s IP 1a a 1b v k.ú. Březí n. Osl.

Název (předmět)

Smlouva o dílo Polní cesta C1 s IP 1a a 1b v k.ú. Březí n. Osl.

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem stavebních prací je stavba polní cesty C1 s IP 1a a 1b v k. ú. Březí nad Oslavou o délce 2 062,4 m na pozemcích p.č. 2069, 2095, 2199, 2323 a 2353 ve vlastnictví Obce Březí. Součástí realizace je i vegetační prvek tvořený navrženou zelení dle plánu společných zařízení, jedná se o výsadbu v aleji doplněnou o keřový podrost.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy