Smlouva: Smlouva o dílo na PD - Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty HC1-R v k.ú. Žďár v Podbezdězí včetně geotechnického průzkumu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17258
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 320 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 387 200,00
Zadávací řízení: Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty HC1-R v k.ú. Žďár v Podbezdězí včetně geotechnického průzkumu

Název (předmět)

Smlouva o dílo na PD - Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty HC1-R v k.ú. Žďár v Podbezdězí včetně geotechnického průzkumu

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu, výkazu výměr, položkového rozpočtu a projednání s dotčenými orgány a správci sítí v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby - S01 rekonstrukce polní cesty HC1-R.
Jedná se o polní cestu určenou ke kompletní rekonstrukci v k.ú. Žďár v Podbezdězí, délka cesty 1976 m, navržena v kategorii HC, P 4,0/30 se štěrkovým povrchem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy