Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Komplexní pozemkové úpravy Stožec“
nadlimitní Zadáno 02.04.2016 27.05.2016 09:00
Část 1) k.ú. Hošťka
nadlimitní Zadáno 01.04.2016 26.05.2016 12:00
Část 2) k.ú. Damnov
nadlimitní Zadáno 01.04.2016 26.05.2016 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka a v k.ú. Damnov
nadlimitní Zadáno 01.04.2016 26.05.2016 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 25.05.2016 09:00
„Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce polních cest RCV 1 v k.ú. Arneštovice, HPC 1 v k.ú. Bitětice, RCV 6 + RCV 9 + RCV 16 + NCV 4 v k.ú. Rodinov“.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 15.04.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Hluk
nadlimitní Zadáno 25.03.2016 12.05.2016 09:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů a stolních GSM telefonů pro potřeby Státního pozemkového úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 06.04.2016 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bošovice
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 25.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kovalovice
podlimitní Zadáno 24.03.2016 19.04.2016 10:30
Zajištění expertní podpory při posouzení návrhu plánů společných zařízení z hlediska vodohospodářských, protipovodňových a protierozních opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 05.04.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivaň a Tytry
nadlimitní Zadáno 18.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 1) - k.ú. Stará Lhota
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 2) - k.ú. Starý Láz
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 3) - k.ú. Milence
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016