Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2020
podlimitní Zadáno 01.11.2018 03.12.2018 08:00
Kompletní zajišťování povinností a úkolů v oblastech energetických a ekologických požadavků
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 31.10.2018 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Zadáno 22.10.2018 23.11.2018 09:00
Náhradní výsadba a následná pěstební péče v k.ú. Vejprty
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 12:00
Náhradní výsadba na pozemcích p.č. 34/1 a 150/6 v k.ú. Těšíkov a na pozemku p.č. 68/7 v k.ú. Henčlov, včetně následné pěstební péče o vysazené dřeviny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 27.09.2018 11:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 26.09.2018 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 18.09.2018 10:00
KoPÚ v k.ú. Svinná na Šumavě - dopracování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 17.09.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice
podlimitní Zadáno 03.09.2018 20.09.2018 09:00
Realizace polní cesty C1 s IP k.ú. Hrabůvka u Hranic
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 10.09.2018 09:00
Vypracování znaleckých posudků - JMK 2018-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 12.09.2018 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chvalíkovice - rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2018 05.09.2018 09:00
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 25.09.2018 09:30
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 26.09.2018 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov
podlimitní Zadáno 21.08.2018 14.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016