Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2019 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2019 18.01.2019 10:00
Úklidové práce a služby pro SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2018 28.12.2018 08:00
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2018 03.01.2019 09:00
Vypracování projektových dokumentací polních cest v k.ú. Lomnice nad Popelkou, k.ú. Vyskeř, k.ú. Ohrazenice u Turnova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 20.12.2018 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj - rok 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 14.12.2018 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 19.12.2018 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fýdlantu a polních cest HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2018 19.12.2018 13:00
Poskytování geodetických služeb pro KPÚ pro Ústecký kraj na období 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 03.12.2018 09:00
Zajištění provozní podpory a rozvoje aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 26.11.2018 10:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 27.11.2018 09:00
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Horní Bečva – lokalita „Na Planiskách“ II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2018 19.11.2018 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2020
podlimitní Zadáno 01.11.2018 03.12.2018 08:00
Kompletní zajišťování povinností a úkolů v oblastech energetických a ekologických požadavků
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 31.10.2018 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb
nadlimitní Zadáno 22.10.2018 23.11.2018 09:00
Náhradní výsadba a následná pěstební péče v k.ú. Vejprty
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016