Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav osobních výtahů pro potřeby ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2015 26.11.2015 13:00
Zajištění provádění správy administrativní budovy ústředí Státního pozemkového úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 26.11.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Gručovice
podlimitní Zadáno 17.11.2015 03.12.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pacetluky
podlimitní Zadáno 14.11.2015 30.11.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot, v k.ú. Tišnovská Nová Ves a v k.ú. Žďárec
nadlimitní Zadáno 13.11.2015 11.01.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divec
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2015 25.11.2015 09:00
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vodice u Lhenic a části k. ú . Hrbov u Lhenic“
podlimitní Zadáno 12.11.2015 18.01.2016 09:00
Skartovačka - SPÚ Pobočka Strakonice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2015 20.11.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Obrataň, Velká Chyška a Veselá u Častrova
nadlimitní Zadáno 11.11.2015 20.01.2016 10:00
Dodávka nábytku pro Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 10.11.2015 18.11.2015 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Dohalice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 10.11.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jerlochovice
podlimitní Zadáno 10.11.2015 27.11.2015 09:00
KoPÚ Sobíňov - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 20.11.2015 13:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lety
nadlimitní Zadáno 05.11.2015 06.01.2016 09:00
Vzdělávací akce - Správní řád
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 11.11.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016