Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup SW KROS plus a Databáze ÚRS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2015 04.09.2015 10:00
Nákup a dodávka archivačních boxů pro ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 24.08.2015 02.09.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lýsky u Lipníka nad Bečvou
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2015 10.09.2015 10:00
Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015
nadlimitní Zadáno 18.08.2015 10.11.2015 12:00
Centrální tiskové řešení pro SPÚ formou poskytnutí tiskových služeb
nadlimitní Zadáno 08.08.2015 19.10.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvátská Nová Ves
nadlimitní Zadáno 06.08.2015 30.09.2015 09:00
Realizace SZ Třanovice - LBC 3, CV 25 vč. mostu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2015 17.08.2015 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav k. ú. Příkrý
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2015 17.08.2015 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bělov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2015 12.08.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bražná, Doubravice u Sedlčan a Skrýšov u Svatého Jana
nadlimitní Zadáno 30.07.2015 23.09.2015 09:00
Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vystrčenovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2015 11.08.2015 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vižňov a v k.ú. Ruprechtice u Broumova
nadlimitní Zadáno 24.07.2015 14.09.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Lochov
podlimitní Zadáno 24.07.2015 14.08.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tužín
podlimitní Zadáno 24.07.2015 14.08.2015 10:00
Rámcová smlouva pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, pobočka Zlín v r. 2015 - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2015 04.08.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016