Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČÁST 1) - k.ú. Stará Lhota
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 2) - k.ú. Starý Láz
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 3) - k.ú. Milence
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 4) - k.ú. Dešenice
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 5) - k.ú. Žížnětice
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Pustina
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 04.04.2016 09:00
KoPÚ v k.ú. Stará Lhota, Starý Láz, Milence, Dešenice a Žížnětice
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prosiměřice
podlimitní Zadáno 16.03.2016 14.04.2016 09:00
Dodávka projektorů a soundbaru
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016 24.03.2016 09:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Komařice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 22.03.2016 09:00
„Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves“
podlimitní Zadáno 10.03.2016 04.04.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Dobré a Hlinné u Dobrého
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 05.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Přepychy u Opočna
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Velká Zdobnice
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 05.05.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016