Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tvarožná Lhota
nadlimitní Zadáno 09.09.2015 02.11.2015 09:00
Projektové dokumentace pro realizaci SZ v okrese Prostějov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 21.09.2015 10:00
JŘBU: KoPÚ v k.ú. Horní Václavov - dopracování návrhu
nadlimitní Zadáno 08.09.2015 15.09.2015 09:45
Geodetické práce pro rekonstrukci přídělu v k.ú. Blažkov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 18.09.2015 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice, Hradišťany a Lisov
nadlimitní Zadáno 04.09.2015 11.11.2015 12:00
Projekty na realizaci plánu společných zařízení včetně výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 14.09.2015 09:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Těšany - vodohospodářská opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 27.08.2015 08:00
Nákup SW KROS plus a Databáze ÚRS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2015 04.09.2015 10:00
Nákup a dodávka archivačních boxů pro ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 24.08.2015 02.09.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lýsky u Lipníka nad Bečvou
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2015 10.09.2015 10:00
Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015
nadlimitní Zadáno 18.08.2015 10.11.2015 12:00
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Vrbice u Bezdružic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2015 18.08.2015 09:00
Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k. ú. Podolí nad Olšavou
podlimitní Zadáno 11.08.2015 26.08.2015 09:00
Centrální tiskové řešení pro SPÚ formou poskytnutí tiskových služeb
nadlimitní Zadáno 08.08.2015 19.10.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvátská Nová Ves
nadlimitní Zadáno 06.08.2015 30.09.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016