Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 28231
Systémové číslo: P20V00000691
Evidenční číslo zadavatele: SPU 021966/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-017740
Datum zahájení: 10.03.2020
Nabídku podat do: 31.03.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území Dubovice, mimo zastavěné území obce Dubovice a dále mimo chatovou a zahrádkářskou osadu na jihu kat. území. Předpokládaná celková výměra zahrnutá do KoPÚ v k.ú. Dubovice je 282 ha, z toho 255 ha bude řešeno v pozemkových úpravách dle § 2 zákona 139/2002 Sb. a na 27 ha budou pozemky neřešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 115 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky