Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice a k.ú.Tunochody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 28391
Systémové číslo: P20V00000851
Evidenční číslo zadavatele: SPU 001506/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-019396
Datum zahájení: 27.03.2020
Nabídku podat do: 27.04.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice a k.ú.Tunochody
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Zdeslavice a Tunochody, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů a protierozních opatření.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Zdeslavice, mimo zastavěné území obce a lesní komplexy podél západní hranice. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Zdeslavice 165 ha.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrálního území Tunochody, mimo zastavěné území obce a lesní komplex Chraňbožský les. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Tunochody 239 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 024 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky