Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba HOZ Soběsuky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 15.09.2021 09:00
PD – LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 20.09.2021 09:00
Vytyčení pozemků 2021 po KoPÚ pro pobočku Hodonín (1. část – Blatnička, 2. část – Šardice, 3. část – Ostatní k.ú.)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 21.09.2021 09:00
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 22.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Travná u Javorníka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 23.09.2021 09:00
Údržba VN Lipová
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 16.09.2021 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarov
podlimitní Zadáno 07.09.2021 23.09.2021 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitých věcí nacházejících se na ložiscích nerostných surovin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 14.09.2021 15:00
Část 2: Užitková vozidla
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 13.12.2021 10:00
Část 1: Vozidla do terénu
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 02.12.2021 10:00
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
nadlimitní Zadávání 06.09.2021
Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 15.09.2021 09:00
PD včetně ADP Dolany u Pardubic, Plch, Rohovládova Bělá, Staré Ždánice, Vyšehněvice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 23.09.2021 08:00
Náhradní výsadba v k.ú. Chlum u Dubé, Heřmanice v Podještědí a Holany s následnou péčí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 15.09.2021 13:00
Prodloužení podpory centrálních FW
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 06.09.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016