Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Jamnice
podlimitní Vyhodnoceno 06.08.2019 26.08.2019 09:00
Polní cesta Doupě – K Jarošovu kříži
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 21.08.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Přerova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2019 20.08.2019 09:00
Vytyčování po pozemkových úpravách v okrese Ústí n.O. 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 14.08.2019 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě ,,Realizace PSZ polní cesta VPC 5.1 v k. ú. Nové Kopisty"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2019 09.08.2019 10:00
Vytýčení pozemků po KoPÚ pro Pobočku Břeclav 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 20.08.2019 09:00
Údržba HOZ Skřeněř - III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 12.08.2019 17:00
TDI na stavbu "Polní cesty HC1, HC2 a HC3 v k.ú. Zadní Chlum"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 14.08.2019 12:00
Technický dozor stavebníka nad výstavbou – rekonstrukcí polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP/2
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 13.08.2019 09:00
Liniová výsadba podél komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí
nadlimitní Hodnocení 05.08.2019 05.09.2019 09:00
Polní cesty Tchořovice II. etapa
podlimitní Zadáno 02.08.2019 21.08.2019 10:00
Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice
podlimitní Zadáno 02.08.2019 20.08.2019 09:00
Technický dozor stavebníka na akci Novostavba polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP3 v k.ú. Trubská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2019 20.08.2019 09:00
Polní cesta Kuřimany k Milejovicům
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 16.08.2019 09:00
Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 15.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016