Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP - realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice (HPC 2), Omlenice (VPC 11) a Záhorkovice (C 3)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 26.08.2019 09:00
Polní cesta č. 9 Česká Čermná
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019 28.08.2019 08:30
Vytyčení nových pozemků dle schválených návrhů po pozemkových úpravách v k.ú. Křížov pod Blaníkem, Studený, Vracovice, Pravonín, Tisek, Milovanice, Nová ves u Postupic a Postupice.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 26.08.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště
nadlimitní Zadáno 14.08.2019 16.09.2019 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci účelové komunikace Polní cesta Nahořany na p.č. 1400 v k.ú. Záhoří u Větřní
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 26.08.2019 12:00
Vytyčení hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Skalice u Znojma
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 27.08.2019 09:00
Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2019/2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 26.08.2019 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 21.08.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov
podlimitní Zadáno 12.08.2019 29.08.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Hosov
podlimitní Zadáno 09.08.2019 04.09.2019 10:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Jičín na období 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 03.09.2019 09:00
PD - HZZ K7 Trníček - údržba otevřeného závlahového kanálu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 26.08.2019 17:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 20.08.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vojtovice
podlimitní Zadáno 09.08.2019 04.09.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boječnice
podlimitní Zadáno 09.08.2019 28.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016