Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD - Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 14.08.2019 09:00
Realizace polní cesty C8 a C10 v k. ú. Chlumec u Dačic
podlimitní Zadáno 01.08.2019 21.08.2019 09:00
Realizace polní cesty VPC 5 v k.ú. Radyně.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 14.08.2019 10:00
Studie odtokových poměrů k.ú. Protivín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 09.08.2019 10:00
Činnost TDS pro výstavbu polní cesty Vysoké Jamné VPC 11
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 12.08.2019 14:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci polní cesty VPC 5 v k. ú. Radyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.08.2019 19.08.2019 00:00
HOZ Tověř – údržba otevřeného odvodňovacího kanálu
podlimitní Vyhodnoceno 31.07.2019 19.08.2019 10:00
Založení biokoridoru LBK4 v k.ú. Holedeč a biokoridoru LBK6 v k.ú. Stránky
podlimitní Vyhodnoceno 31.07.2019 19.08.2019 09:00
Technický dozor stavebníka stavby Vedlejší polní cesty VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 07.08.2019 09:00
Technický dozor stavebníka stavby Vedlejších polních cest VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 07.08.2019 09:00
Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany
podlimitní Vyhodnoceno 30.07.2019 23.08.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Hořenice
podlimitní Hodnocení 30.07.2019 14.08.2019 08:30
Vzdělávací akce - Správní řízení pro začátečníky, Správní řízení pro pokročilé, Správní řád, Správní řízení z pohledu účastníka řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2019 09.08.2019 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušice u Přerova
nadlimitní Vyhodnoceno 30.07.2019 02.09.2019 09:00
Vytyčování po KoPÚ 2019 - Pobočka Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2019 13.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016