Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytýčení vlastnické hranice včetně trvalé stabilizace po zapsané KoPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 27.05.2019 10:00
Výmalba kancelářských prostor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.05.2019 07.05.2019 11:30
Čištění a kamerový průzkum kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 17.05.2019 10:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 20.05.2019 09:00
Zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 22.05.2019 09:00
Revitalizace IP2 v k.ú. Králíky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 23.05.2019 09:00
TDS a BOZP u stavby společných zařízení Hrochův Týnec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 17.05.2019 10:00
KoPÚ Švihov s upřesněním přídělů
podlimitní Zadáno 03.05.2019 27.05.2019 08:00
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Český Krumlov – rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 16.05.2019 09:00
Realizace polní cesty v k.ú. Choťovice – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2019 22.05.2019 10:00
BOZP - Polní cesta C7 v k. ú. Velká Losenice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 15.05.2019 08:00
TDS - Polní cesta C7 v k. ú. Velká Losenice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 15.05.2019 08:00
Zajištění autorského dozoru projektanta - polní cesta C7 v k.ú. Velká Losenice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 15.05.2019 08:00
výkon TDS při realizaci HPC 8 v k.ú. Háje na Teplou
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 07.06.2019 14:00
,,Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov"
podlimitní Hodnocení 29.04.2019 20.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016