Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselí u Oder
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2023 10.07.2023 09:00
PD – klimatizace 6 kanceláří, Hroznová 17, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2023 09.05.2023 14:55
Realizace polní cesty C5 v k.ú. Čistá u Litomyšle
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2023 22.05.2023 09:00
Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova
podlimitní Hodnocení 09.05.2023 29.05.2023 08:00
Provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2023 18.05.2023 09:00
Technický dozor a koordinátor BOZP při rekonstrukci MVN v k. ú. Kosoř
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2023 29.05.2023 10:00
HYUNDAI TUCSON SPZ 9AL3511 - rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 10.05.2023 10:00
Objednávka na odstranění nepovolené skládky a montáž lesní otočné závory na pozemku p. č. 180/11 v k. ú. Šabina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2023 09.05.2023 06:00
Realizace polních cest C22 a C23 v k. ú. Chodouny
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 19.05.2023 09:00
Polní cesty HC1-R a VC1-R s ozeleněním IP9 a IP10 k.ú. Pořežín
podlimitní Hodnocení 05.05.2023 26.05.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozolupy
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2023 08.06.2023 08:30
Předběžný GTP pro PSZ KoPÚ v k. ú. Pomezí nad Ohří
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 17.05.2023 09:00
Polní cesta C9 v k.ú. Pikárec
podlimitní Hodnocení 04.05.2023 24.05.2023 08:00
Objednávka - porada ředitelů KPÚ s vedením SPÚ 5. - 6.6.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2023 04.05.2023 08:00
Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadba IP6 v k.ú. Myslůvka
podlimitní Hodnocení 03.05.2023 30.05.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016