Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty DC16 a VC17, k.ú. Havřice
podlimitní Hodnocení 08.02.2021 25.02.2021 09:00
Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních právních služeb v oblasti ICT – nesporná agenda
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 16.02.2021 10:00
Poldr PEO 10 a LBK 5 v k.ú. Dubenec
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2021 12.03.2021 09:00
Polní cesty C 3 a C 4 - KoPÚ Petrovice u Záblatí
podlimitní Hodnocení 08.02.2021 01.03.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cesty C1A, C1B s odvodňovacími příkopy, C61 v k. ú. Újezd u Domažlic a VC 4 s protierozní funkcí v k. ú. Draženov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 01.03.2021 10:00
Polní cesty Koječín-Jiřetice a retenční nádrž
podlimitní Hodnocení 08.02.2021 25.02.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 7 se svodnými příkopy SP2 a SP3 v k. ú. Loučim
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 24.02.2021 10:00
TDS „Vedlejší polní cesta VPCr2 v k.ú. Hradčovice“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2021 10.02.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu C 14 včetně výsadby KZ 16 v k. ú. Černíkov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2021 19.02.2021 10:00
Údržba HOZ Volárna
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2021 17.02.2021 17:00
Elektroinstalační práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 08.02.2021 10:00
PD na společná zařízení Bousov a Žlebské Chvalovice
VZ malého rozsahu Zadávání 04.02.2021
Zpracování inženýrsko-geologického průzkumu v k.ú. Brniště a Velký Grunov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 15.02.2021 10:00
R 185 - Cesty C8, C11 v k.ú. Habřina
podlimitní Hodnocení 03.02.2021 25.02.2021 09:00
Stavba polních cest HPC 1R a HPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic
podlimitní Vyhodnoceno 03.02.2021 22.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016