Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Lipka
podlimitní Hodnocení 15.07.2020 04.08.2020 08:00
Technický dozor stavebníka na stavbě "Výstavba polních cest VPC4 a VPC12 v k.ú. Ohníč"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 15.07.2020 11:00
„Realizace společných zařízení – TDS, koordinátor bezpečnosti práce“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 27.07.2020 09:00
Údržba HOZ Piletice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 22.07.2020 15:00
Vytyčování pozemků podle schválených návrhů pozemkových úprav na pobočce Kolín v roce 2020.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 24.07.2020 12:00
Realizace komunikace PS 12 v k.ú. Klečaty
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 27.07.2020 09:00
Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice
podlimitní Vyhodnoceno 13.07.2020 03.08.2020 10:00
SO-03 Oprava stávající vodní nádrže v k.ú. Libická Lhotka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 24.07.2020 10:00
Realizace PSZ v k. ú. Meziříčí u Malont
podlimitní Hodnocení 10.07.2020 29.07.2020 09:30
Realizace PSZ v k. ú. Horní Planá
podlimitní Hodnocení 10.07.2020 29.07.2020 09:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Březno u Chomutova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2020 31.07.2020 14:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Hnátnice
podlimitní Hodnocení 10.07.2020 29.07.2020 08:00
Projektová dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Děpoltovice včetně GTP a autorského dozoru-HC1R a HC3R.
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2020 14.08.2020 09:00
TDS a BOZP u stavby Realizace společných zařízení Blansko u Hrochova Týnce a Hrochův Týnec
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 22.07.2020 10:00
Výstavba suchého poldru v k. ú. Kublov
podlimitní Zadáno 09.07.2020 28.07.2020 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016