Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna kotlů na tuhá paliva , Ke Škole čp. 107, Radouňka, J.Hradec
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2024 10.07.2024 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Blažkov - dokončení
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 17.07.2024 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Omlenic
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 17.07.2024 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Větřní-Kaliště
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 17.07.2024 09:00
Zpracování PD na realizaci polních cest v k.ú. Hořesedly HC1-R, HC3-R1, HC3-R2, VC8-R, VC11-R včetně IP1 a IP2 - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2024 10.07.2024 08:00
Výměna kotlů na tuhá paliva , Novodvorská čp. 2, Radouňka, J.Hradec
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2024 08.07.2024 09:00
Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách, k. ú. Strání
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 22.07.2024 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malonty
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2024 05.08.2024 09:00
TDS a BOZP Polní cesty Mačkov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2024 08.07.2024 09:00
Větrolam TEO4a a IP 36 a 41 v k.ú. Vítonice u Znojma
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 16.07.2024 09:00
Polní cesta VPC3 v k.ú. Dudín
podlimitní Hodnocení 26.06.2024 16.07.2024 08:00
Biocentrum BC5 v k.ú. Dyjákovičky
podlimitní Hodnocení 26.06.2024 15.07.2024 09:00
Výzva č. 137 k podání nabídek v kategorii B2-BR: Údržba HOZ „HMZ Přerov II.A“
nadlimitní Zadáno 26.06.2024 15.07.2024 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidarská Lhota
podlimitní Hodnocení 26.06.2024 16.07.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanice nad Labem
podlimitní Hodnocení 25.06.2024 15.07.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016