Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geotechnický průzkum v k.ú. Planá u ML a v k.ú. Studánka u TC
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 12.12.2019 10:00
Kácení 2020 v Jihočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 18.12.2019 14:00
Úklid budovy, Pobočka Svitavy, 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 13.12.2019 09:00
Zajištění úklidových prací v prostorách Pobočky Tachov 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 06.12.2019 12:00
Zajištění služeb spojených se správou nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ v okrese Šumperk a Jeseník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 09.12.2019 09:00
Úklid kancelářských prostor - Pobočka Semily
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 10.12.2019 09:00
Licenční podpora Microsoft Dynamics Navision pro období 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2019 10.12.2019 10:00
Projektová dokumentace-vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2019 17.12.2019 09:00
Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice –rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice
podlimitní Hodnocení 25.11.2019 12.12.2019 10:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 09.12.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace - Oprava okenních žaluzií v budově SPÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 25.11.2019 02.12.2019 14:00
Tisk propagačních materiálů pro SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 06.12.2019 10:00
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2020 a 2021
podlimitní Zadáno 22.11.2019 11.12.2019 09:00
Služby spojené se správou majetku v působnosti hospodaření SPÚ pro KPÚ pro Ústecký kraj Pobočka Louny pro rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 28.11.2019 10:00
Geotechnický průzkum pro společná zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Písečné u Slavonic
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 25.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016