Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS a výkon KBOZP pro vodní nádrž VN 5 a polní cestu VPC 3 v k. ú. Neuměř
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 24.09.2021 09:00
Zajištění servisních služeb , pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a jím řízené pobočky - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021
Část 3: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Klatovy (2021-2023)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 20.09.2021 10:00
Část 2: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Domažlice (2021-2023)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 20.09.2021 10:00
Údržba HOZ Soběsuky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 15.09.2021 09:00
Vytyčení pozemků 2021 po KoPÚ pro pobočku Hodonín (1. část – Blatnička, 2. část – Šardice, 3. část – Ostatní k.ú.)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2021 21.09.2021 09:00
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2022-2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2021 22.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Travná u Javorníka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 23.09.2021 09:00
Údržba VN Lipová
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 16.09.2021 15:00
Údržba HOZ „HMZ Bílovec“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 17.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarov
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2021 23.09.2021 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitých věcí nacházejících se na ložiscích nerostných surovin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 14.09.2021 15:00
Část 2: Užitková vozidla
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 25.11.2021 10:00
Část 1: Vozidla do terénu
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 25.11.2021 10:00
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
nadlimitní Zadávání 06.09.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016