Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o dílo č. 1-2022-529100 na opravu stavby vodárny Salajna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2022 01.07.2022 12:00
Výzva č. 12 k podání nabídek v kategorii A1-CB: Údržba HOZ Březno
nadlimitní Zadáno 01.07.2022 20.07.2022 09:00
Autorský dozor na stavbu VP2-rybník "Na Ždíkově" a polní cesty NCH1 v k.ú. Obděnice.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 11.07.2022 09:00
KoPÚ Zaječov v Brdech
nadlimitní Hodnocení 30.06.2022 03.08.2022 08:30
Výzva č. 11 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko - část 2
nadlimitní Zadáno 30.06.2022 19.07.2022 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k. ú. Loučany na Hané – polní cesta HPC3
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 14.07.2022 11:00
Polní cesta C1, C2 v k.ú. Lovčovice
podlimitní Hodnocení 29.06.2022 20.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice
podlimitní Hodnocení 29.06.2022 29.07.2022 09:00
Realizace interakčního prvku IP18 v k.ú. Podolí u Přerova
podlimitní Hodnocení 29.06.2022 20.07.2022 09:00
Objednávka na odstranění nepovolené skládky k.ú. Dolní Dvory a Dřenice u Chebu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2022 29.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
nadlimitní Hodnocení 28.06.2022 09.08.2022 10:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 11.07.2022 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč
nadlimitní Hodnocení 28.06.2022 09.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovsko
nadlimitní Hodnocení 28.06.2022 09.08.2022 08:00
Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Staré Kestřany
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 04.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016