Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba a úklid pozemků ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 10:00
Výstavba a obnova polní cesty HPC 9 v k.ú. Žalany
podlimitní Zadáno 16.07.2019 01.08.2019 08:00
„Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Kosmo, Žíchovec a Němčice u Netolic“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 25.07.2019 09:00
Technický dozor stavebníka polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 24.07.2019 10:00
Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice/2
podlimitní Zadáno 16.07.2019 01.08.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hybrálec
nadlimitní Hodnocení 15.07.2019 02.09.2019 10:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 25.07.2019 10:00
KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda
nadlimitní Vyhodnoceno 15.07.2019 28.08.2019 10:00
Záchranný archeologický výzkum – Realizace stavby SZ v k. ú. Kobeřice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2019 24.07.2019 09:00
Realizace polních cest C7 a C24 v k.ú. Doubravany, C14 v k.ú. Sovenice; C6 v k.ú. Seletice, C22, C21 v k.ú. Doubravany
podlimitní Vyhodnoceno 11.07.2019 21.08.2019 09:00
Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy
podlimitní Zadáno 11.07.2019 29.07.2019 10:00
Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice
podlimitní Zadáno 10.07.2019 29.07.2019 09:00
Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice – oprava nátoku rybníka
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 22.07.2019 11:00
Výstavba polní cesty Vysoké Jamné VPC 11
podlimitní Zadáno 10.07.2019 26.07.2019 09:00
Vyhotovení projektové dokumentace na PC C23 v k.ú. Nové Veselí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 12.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016