Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávací akce "Různá kolečka a jejich hodinář aneb tvoříme fungující tým, Jak adaptovat nové zaměstnance, Proč chytří lidé dělají mylná rozhodnutí“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 20.06.2022 08:00
Vzdělávací akce "Správní řízení, Správní řád, Občanský zákoník"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 20.06.2022 07:00
Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy
podlimitní Hodnocení 17.06.2022 11.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany
nadlimitní Hodnocení 16.06.2022 19.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mračnice
podlimitní Vyhodnoceno 16.06.2022 07.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice
nadlimitní Hodnocení 15.06.2022 18.07.2022 09:00
Rekonstrukce hospodářského sjezdu S11 v k.ú. Losina/4
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 28.06.2022 09:00
TDS a BOZP pro realizaci Řešín HS04
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 27.06.2022 09:00
Pasportizace stavby v k.ú. Brnky ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 24.06.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada a v k.ú. Držkov II
nadlimitní Zadáno 14.06.2022 18.07.2022 09:00
Vzdělávací akce: PROLAND
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 15.06.2022 14:00
Výzva č. 10 k podání nabídek v kategorii A1-HK: Údržba HOZ Třebnouševes
nadlimitní Zadáno 14.06.2022 28.06.2022 09:00
Výzva č. 9 k podání nabídek v kategorii C1-HK: Údržba HOZ Rodov
nadlimitní Zadáno 14.06.2022 27.06.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka a k.ú. Skočova Lhota
nadlimitní Hodnocení 13.06.2022 20.07.2022 09:00
Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy
podlimitní Hodnocení 13.06.2022 30.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016