Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LBK 2602 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub a v k.ú. Ovesné Kladruby
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2020 22.07.2020 10:00
Technický dozor staveb polních cest v okrese
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 17.07.2020 14:00
Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice
podlimitní Vyhodnoceno 09.07.2020 27.07.2020 09:00
Údržba HOZ Svitavsko
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.07.2020 22.07.2020 17:00
Údržba HMZ Bludovice IC
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 20.07.2020 09:00
Technický dozor - cesty v k.ú. Dřevěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 20.07.2020 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2020 - 07/2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.07.2020 22.07.2020 09:00
Polní cesta HC4c s IP17 v k.ú. Medlov u Uničova
podlimitní Vyhodnoceno 08.07.2020 24.07.2020 09:00
Údržba HOZ Hodonínsko
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 15.07.2020 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace polní cesty C5 k.ú. Uhelná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2020 16.07.2020 09:00
„Společná zařízení KoPÚ Vitějovice – malé vodní nádrže a polní cesta RCV 20“
podlimitní Hodnocení 07.07.2020 29.07.2020 09:00
Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová
podlimitní Hodnocení 03.07.2020 04.08.2020 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty a PPO v k.ú. Čechy pod Kosířem - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 14.07.2020 10:00
Realizace komunikace HC 4 v k.ú. Zvěrotice
podlimitní Hodnocení 02.07.2020 21.07.2020 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Retenční nádrž N5 v k. ú. Lechotice“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 14.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016