Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geotechnický průzkum pro KoPÚ k.ú. Hostějov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 14.02.2019 09:00
Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesty V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 13.02.2019 14:00
Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice
podlimitní Hodnocení 04.02.2019 21.02.2019 09:00
Údržba HOZ Praskačka II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2019 18.02.2019 17:00
Údržba HOZ Opatovice II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2019 18.02.2019 17:00
IGP pro PSZ v KoPÚ Kvíčovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 15.02.2019 10:00
Technický dozor stavebníka stavby polní cesty C5 v k.ú. Vilantice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 13.02.2019 10:00
„Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 19.02.2019 09:00
Koordinátor BOZP při výstavbě polní cesty VPC1 v k.ú. Senec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2019 08.02.2019 10:00
Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 31.01.2019 22.02.2019 09:00
Technický dozor stavebníka nad realizací PSZ v k. ú. Černá v Pošumaví
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2019 08.02.2019 09:00
Technický dozor stavebníka při výstavbě polní cesty VPC1 v k.ú. Senec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2019 07.02.2019 10:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Fleky
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 11.02.2019 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě "Polní cesty HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 15.02.2019 10:00
Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová
podlimitní Vyhodnoceno 29.01.2019 05.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016