Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 04.09.2019 10:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Náchod u Tábora
podlimitní Zadáno 26.08.2019 11.09.2019 10:00
Zajištění pracovnělékařských služeb pro Státní pozemkový úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 17.09.2019 12:00
KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě
nadlimitní Zadáno 23.08.2019 02.10.2019 09:00
Odstranění povodňových škod na objektu SO 03 - Otevřený příkop OP2 v k.ú. Krakořice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 30.08.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny
podlimitní Zadáno 22.08.2019 10.09.2019 09:00
Část 4: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Tachov (2019 – 2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 02.09.2019 10:00
Část 3: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Klatovy (2019 – 2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 02.09.2019 10:00
Část 2: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Domažlice (2019 – 2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 02.09.2019 10:00
Část 1: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a Pobočku Plzeň (2019 – 2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 02.09.2019 10:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a jím řízené pobočky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 02.09.2019 10:00
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po KoPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 30.08.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova
nadlimitní Hodnocení 21.08.2019 23.09.2019 09:00
Projektová dokumentace „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 13.09.2019 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Kunčice a části k.ú. Bělotín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 29.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016