Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 31.03.2021 10:00
Realizace polní cesty HC2b v k.ú. Sovínky
podlimitní Hodnocení 23.03.2021 15.04.2021 09:00
Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín
podlimitní Hodnocení 23.03.2021 15.04.2021 09:00
Vypracování PD společných zařízení na základě KoPÚ Chotěmice, KoPÚ Myslkovice, KoPÚ Podolí, KoPÚ Ratibořice, KoPÚ Ratibořské Hory, KoPÚ Sedlečko u Soběslavě, KoPÚ Vřesce
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2021 12.04.2021 09:00
Poskytnutí jedné licence webové aplikace LeXikon VZ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 24.03.2021 00:00
Zpracování PD polních cest C3, C8, C14, C16 a propustku P1 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 06.04.2021 10:00
Zajištění TDS na akci rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2021 22.03.2021 10:30
Realizace PSZ v k. ú. Cipín
podlimitní Hodnocení 22.03.2021 14.04.2021 08:00
Nákup pamětí HPE 64GB
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2021 22.03.2021 00:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2021 31.03.2021 13:00
PD „Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 26.03.2021 09:00
Projektová dokumentace - Biokoridor LBK SL003 - SL013 v k. ú. Beřovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2021 09.04.2021 09:00
Projekty pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 08.04.2021 10:00
Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k.ú. Tučín
podlimitní Hodnocení 18.03.2021 07.04.2021 09:00
Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč
podlimitní Hodnocení 18.03.2021 15.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016