Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Záměl
podlimitní Hodnocení 01.04.2019 24.04.2019 09:00
Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 11.04.2019 10:00
Zpracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019 – 2021
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2019 23.04.2019 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Slatinice na Hané
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 08.04.2019 10:00
Vypracování PD na společná zařízení Zderaz, Blansko u Hrochova Týnce a Hrochův Týnec
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 10.04.2019 10:00
Koordinátor BOZP při stavbě - Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 10:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 10:00
Protipovodňové opatření Nestanice
podlimitní Zadáno 26.03.2019 11.04.2019 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Jihočeský kraj (2019-2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 15.04.2019 09:30
Zpracování návrhu části vodohospodářských opatření pro potřeby PSZ v rámci KoPÚ Volovice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 05.04.2019 09:00
Polní cesty Malý Újezd –TD a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 02.04.2019 09:00
Činnost TDS pro výstavbu polní cesty Čeliv HPC1N
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 02.04.2019 00:00
Technický dozor stavebníka nad výstavbou - rekonstrukcí polní cesty C1 v k.ú. Nýrsko, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 03.04.2019 09:00
VZMR - bilologické hodnocení (Ruprechtice)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2019 22.03.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Pozďatín
nadlimitní Hodnocení 21.03.2019 30.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016