Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice
nadlimitní Vyhodnoceno 24.06.2022 27.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
nadlimitní Vyhodnoceno 24.06.2022 02.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice
nadlimitní Hodnocení 24.06.2022 01.08.2022 09:00
Realizace vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2022 15.07.2022 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC C2 k.ú. Vlčice u Javorníka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 01.07.2022 11:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Suchá nádrž RN001, REV1, C10 v k.ú. Nevšová"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 07.07.2022 09:00
Podpora a rozvoj aplikace SPZ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 08.07.2022 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 30.06.2022 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Štokov
podlimitní Vyhodnoceno 22.06.2022 13.07.2022 09:00
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. Strání“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 23.06.2022 13:00
Zajištění činnosti TDS pro realizaci PC VPC2 v k. ú. Otín u Měřína
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 08.07.2022 06:00
Kácení a ořez stromů na pozemcích ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 30.06.2022 09:00
Venkovní publicita NPO pro Lokální biokoridor LBK8, k.ú. Nedachlebice a k.ú. Březolupy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 24.06.2022 17:00
Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi
podlimitní Vyhodnoceno 20.06.2022 11.07.2022 09:00
Vypracování prováděcí PD - VN1 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a Vypracování PD - IP4b a výhybny u HC2 v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 28.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016