Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 31.07.2019 09:00
Účelová komunikace HC 5 a protierozní opatření IP 16 v k. ú. Jevišovka
podlimitní Zadáno 23.07.2019 08.08.2019 09:00
Inženýrsko-geologický průzkum v k.ú. Šonov u Broumova
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 23.07.2019 14:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení "Obnova stávajícího vodního díla - Rybník pod lesem" v k. ú. Malměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 10:00
Rekonstrukce polní cesty VPC3 v k.ú. Březina u Hořepníku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 07.08.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Vydří
podlimitní Zadáno 22.07.2019 09.08.2019 09:00
Realizace polní cesty C2 v k.ú. Dolní Boříkovice a Králíky
podlimitní Zadáno 22.07.2019 12.08.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Česká Ves
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 22.08.2019 09:00
Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v rámci KoPÚ Čermná v Krkonoších
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 25.07.2019 23:59
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou
nadlimitní Zadáno 18.07.2019 23.08.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bousín a k.ú. Repechy
podlimitní Zadáno 17.07.2019 05.08.2019 09:00
Stavba polní cesty C9 v k.ú. Chudčice
podlimitní Zadáno 17.07.2019 02.08.2019 09:00
Účelové komunikace 18, 19, 20 a 22 v k. ú. Skalice nad Lužnicí
podlimitní Zadáno 17.07.2019 05.08.2019 09:00
Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přídělů v k.ú. Šlapanov, Šachotín, Kněžská
nadlimitní Zadáno 17.07.2019 29.08.2019 10:00
Údržba a úklid pozemků ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016