Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZMR - bilologické hodnocení (Ruprechtice)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2019 22.03.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Pozďatín
nadlimitní Zadáno 21.03.2019 30.04.2019 10:00
Polní cesty za Dvorem s brodem a průlehem v Borovnici
podlimitní Zadáno 20.03.2019 09.04.2019 09:00
Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě
podlimitní Zadáno 19.03.2019 10.04.2019 09:00
Realizace polní cesty HC8 v k.ú. Háje nad Teplou.
podlimitní Zadáno 19.03.2019 05.04.2019 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitých věcí nacházejících se ložiscích nerostných surovin
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019 27.03.2019 14:00
Technický dozor stavebníka stavby Revitalizační opatření na pravém břehu řeky Holomně, k.ú. Drslavice II
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 26.03.2019 09:00
Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa
podlimitní Zadáno 15.03.2019 04.04.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice
nadlimitní Zadáno 14.03.2019 25.04.2019 09:00
Pronájem prostor pro úvodní jednání ke KoPÚ v k.ú. Nižbor a Stradonice
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.03.2019
Administrace veřejné zakázky „Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 22.03.2019 10:00
Zpracování aktuální dokumentace, DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků do KN pro KoPÚ Říčky v O.h.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 22.03.2019 09:00
Opravy a servis služebních vozidel pobočky Blansko 2019 II
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 15.03.2019 12:00
Zpracování DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN pro KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 19.03.2019 09:00
Autorský dozor stavby Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 15.03.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016