Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna kotlů na zemní plyn a jejich instalace v kotelně
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2021 24.08.2021 14:00
KoPÚ Kamenné Žehrovice
podlimitní Zadáno 23.08.2021 13.09.2021 08:30
Vytyčení pozemků po KoPÚ pro Pobočku Břeclav 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2021 03.09.2021 09:00
JPÚ Stříbrnice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 01.09.2021 09:00
KoPÚ v k. ú. Myslív u Všerub
podlimitní Zadáno 20.08.2021 08.09.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Starý Smolivec
podlimitní Zadáno 20.08.2021 10.09.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic
podlimitní Zadáno 20.08.2021 08.09.2021 09:00
Realizace stavby – Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 30.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buková u Nížkova, k.ú. Špinov a k.ú. Nížkov
nadlimitní Zadáno 20.08.2021 29.09.2021 09:00
Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba"
nadlimitní Zadáno 20.08.2021 29.09.2021 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice - doplnění řízení
nadlimitní Zadáno 19.08.2021 27.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bochoř II.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 02.09.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl
podlimitní Zadáno 19.08.2021 08.09.2021 09:00
Vytyčení JPU Dolní Heřmanice v k.ú. Dolní Heřmanice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 31.08.2021 00:00
Část 1: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Plzeňský kraj a pobočku Plzeň (2021 - 2023)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2021 02.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016