Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování PD a zajištění AD na polní cesty a hospodářský sjezd v k.ú. Krapice, Horní Ves u Mar. Lázní, Palič a Chocovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 09.06.2017 10:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 15.06.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín
nadlimitní Zadáno 31.05.2017 11.07.2017 09:00
JPÚ Katov u Budislavi, Nové Dvory u Pořína k řešení nedokončených přídělů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 14.06.2017 09:00
Cesty Byšice, Kokořín
podlimitní Zadáno 30.05.2017 16.06.2017 09:00
PD a AD polní cesty k.ú. Labská Stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 19.06.2017 10:00
PD a AD polní cesty k.ú. Dolní Chřibská
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 19.06.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova
nadlimitní Zadáno 30.05.2017 30.06.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Probulov
podlimitní Zadáno 29.05.2017 16.06.2017 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení Košatka – l. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 12.06.2017 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 07.06.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice
nadlimitní Zadáno 24.05.2017 17.07.2017 09:00
KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory
nadlimitní Zadáno 24.05.2017 27.06.2017 10:00
PD „Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3, k. ú. Nedachlebice“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 01.06.2017 09:00
Vypracování PD a zajištění AD pro realizaci interakčních prvků v k.ú. Krapice a Horní Ves u Mar. Lázní.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 07.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016