Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 45 ks frankovacích strojů včetně poštovních vah a zajištění mimozáruční komplexní technické péče pro potřeby organizačních jednotek
podlimitní Zadáno 02.09.2016 20.09.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
podlimitní Zadáno 02.09.2016 27.09.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Zbyhněvice a Pohled u Mladoňovic
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 13.09.2016 08:30
Projektová dokumentace IP 4 - větrolam, k. ú. Nové Kopisty
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 14.09.2016 14:00
Výsadba interakčního prvku IP 9 v k.ú. Senomaty, včetně následné tříleté péče o vysazený porost
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 12.09.2016 10:00
Komplexní pozemková úprava Ostašov na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 23.09.2016 09:30
Komplexní pozemkové úpravy: část 1: KoPÚ v k.ú. Býkovice u Bořeňovic, část 2: KoPÚ v k.ú. Myslíč
podlimitní Zadáno 30.08.2016 14.09.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Lukavice, Výsonín a Vížky
podlimitní Zadáno 29.08.2016 16.09.2016 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Opatov v Čechách
nadlimitní Zadáno 26.08.2016 19.10.2016 09:00
Ubytovna SPÚ - rekonstrukce několika BJ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 11:00
Vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci staveb a provedení autorského dozoru projektanta pro cesty VPC10, VPC15 a VPC2 v k. ú. Dolní Sytová
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 05.09.2016 12:00
Realizace výsadby interakčních prvků IP8, IP11, IP12, IP28 v k.ú. Třeština
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 07.09.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov
podlimitní Zadáno 24.08.2016 16.09.2016 10:00
„Komplexní pozemkové úpravy Včelná pod Boubínem“
nadlimitní Zadáno 23.08.2016 24.10.2016 09:00
Servis, údržba a opravy zařízení klimatizačních jednotek na ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2016 12.09.2016 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016