Veřejná zakázka: Výsadba v k.ú. Verneřice a k.ú. Blankartice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 41248
Systémové číslo: P23V00000052
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2023
Datum zahájení: 18.01.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba v k.ú. Verneřice a k.ú. Blankartice
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Realizace společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Verneřice a k.ú. Blankartice. Jedná se o výsadbu navržených prvků plánu společných zařízení.
Zadavatel v souladu s ust. § 35 a § 101 zákona dělí veřejnou zakázku na dvě (2) části, které svým předmětem vymezuje takto:
část 1: Projekt 1: Výsadba TEO1 k.ú. Blankartice
část 2: Projekt 2: Výsadba LBC9, LBK64 a KZ1 v k.ú. Verneřice
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na obě části veřejné zakázky. Zadavatel bude při výběru dodavatele postupovat v každé části odděleně.
část 1: Projekt 1: Výsadba TEO1 k.ú. Blankartice, jedná se o technické protierozní opatření v podobě výsadby poloprodouvavého větrolamu TEO1.

část 2: Projekt 2: Výsadba LBC9, LBK64 a KZ1 v k.ú. Verneřice, je navržena výsadba ekostabilizačních prvků Územního systému ekologické stability, konkrétně lokálního biocentra LBC 9, lokálního biokoridoru LBK 64 a krajinné zeleně KZ1.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 262 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy