Veřejná zakázka: Biokoridory, větrolam Libořice a Železná u Libořic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 41281
Systémové číslo: P23V00000085
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-002862
Datum zahájení: 17.01.2023
Nabídku podat do: 27.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Biokoridory, větrolam Libořice a Železná u Libořic
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace společných zařízení v k. ú. Libořice a Železná u Libořic - založení biokoridorů a větrolamu, včetně následné péče výsadeb a zatravnění.
Biokoridor LK1 bude založen na parcelách KN 1672 v k. ú. Libořice a KN 1251 v k. ú. Železná u Libořic podél polní cesty v severní části k. ú. Libořice v délce 520 m a šířce 15 m, s výměrou 8207 m2.
Biokoridor LK2 bude založen na parcelách KN 1464 a 1465 v k. ú. Libořice nad roklí severně od vesnice, v délce 350 m, šířce 15 m, s výměrou 4541 m2. Část biokoridoru se nachází v ochranném pásmu elektrického vedení.
Větrolam TEO1 bude založen na parcelách KN 1126 a 1166 v k. ú. Železná u Libořic podél silnice Libořice – Milčeves. Větrolam je rozdělen polní cestou na dvě části v délce 167 m a 493 m. Šíře pozemku je 7 m, výměra 6635 m2.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 632 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy