Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ v k.ú. Radvanov, KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš a KoPÚ v k.ú Protivec s částmi k.ú. Žlutice a Záhořice
nadlimitní Zadáno 10.05.2017 26.06.2017 10:00
Docházkový systém a terminály
nadlimitní Zadáno 09.05.2017 09.06.2017 10:00
Komplexní pozemková úprava Šonov u Broumova
nadlimitní Zadáno 09.05.2017 12.06.2017 09:00
Dodávka drobné techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 15.05.2017 14:30
Projektová dokumentace k vodní nádrži a části polní cesty C12 v k.ú. Žibřidice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 16.05.2017 09:00
PD na polní cestu VPC 2 v k.ú. Zhůř a v k.ú. Chocenice včetně AD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 24.05.2017 10:00
Zabezpečení odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
podlimitní Zadáno 02.05.2017 23.05.2017 09:30
Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova
nadlimitní Zadáno 28.04.2017 23.06.2017 09:00
Projektová dokumentace - cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 15.05.2017 09:00
Stavba polních cest - HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření, Výsadba zeleně
podlimitní Zadáno 26.04.2017 17.05.2017 09:00
Přeložka zařízení distribuční soustavy E.ON v k. ú. Rychnov u Nových Hradů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017 31.05.2017 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Nepomuky
podlimitní Zadáno 25.04.2017 17.05.2017 13:00
Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu a Výsadba zeleně
podlimitní Zadáno 21.04.2017 12.05.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhenice
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 31.05.2017 09:00
Projektová dokumentace - polní cesty Horní Ředice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2017 03.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016