Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
podlimitní Zadáno 02.05.2017 23.05.2017 09:30
Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova
nadlimitní Zadáno 28.04.2017 23.06.2017 09:00
Projektová dokumentace - cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 15.05.2017 09:00
Stavba polních cest - HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření, Výsadba zeleně
podlimitní Zadáno 26.04.2017 17.05.2017 09:00
Přeložka zařízení distribuční soustavy E.ON v k. ú. Rychnov u Nových Hradů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2017 31.05.2017 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Nepomuky
podlimitní Zadáno 25.04.2017 17.05.2017 13:00
Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu a Výsadba zeleně
podlimitní Zadáno 21.04.2017 12.05.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhenice
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 31.05.2017 09:00
Projektová dokumentace - polní cesty Horní Ředice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2017 03.05.2017 09:00
Vzdělávací akce - Zákon o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky k zákonu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 24.04.2017 10:00
Vzdělávací akce – Registr smluv
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 24.04.2017 09:30
Vydávání časových razítek
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 27.04.2017 12:00
Projektová dokumentace v k. ú. Hvozdná, etapa I.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 12.04.2017 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj v období 2017 – 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 10.04.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ječmeniště
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 13.04.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016