Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesta HC1 v k.ú. Němčice
podlimitní Zadáno 14.03.2017 11.04.2017 09:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkov nad Lužnicí
podlimitní Zadáno 13.03.2017 31.03.2017 09:00
JPÚ lokalita "Ivaňsko" v k.ú. Mušov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 22.03.2017 11:00
JPÚ – upřesnění a rekonstrukce přídělů okres Svitavy – 2. část
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 28.03.2017 09:00
Výsadba biokoridoru LBK 746 k.ú. Libochovičky
podlimitní Zadáno 06.03.2017 23.03.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří
nadlimitní Zadáno 06.03.2017 12.04.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Volovice
podlimitní Zadáno 02.03.2017 27.03.2017 09:00
KoPÚ Janov v Orlických horách a KoPÚ Tis
podlimitní Zadáno 01.03.2017 20.03.2017 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huštěnovice a Sušice
nadlimitní Zadáno 01.03.2017 06.04.2017 09:00
JPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Vodní Újezd
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 14.03.2017 10:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
podlimitní Zadáno 27.02.2017 27.03.2017 14:00
Zajištění komplexní správy hmotného investičního majetku pro KPÚ pro Karlovarský kraj na období od 15. 03. 2017 do 14. 03. 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 10.03.2017 08:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci polní cesty C7, novostavbu propustku a novostavbu příkopu SP3, rekonstrukci příkopu OP3, novostavbu příkopu OP2 v k.ú. Kotopeky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 23.03.2017 08:15
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Lahovice u Libčevsi
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 08.03.2017 13:00
„Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji – okres Litoměřice“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 03.03.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016