Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Královice u Zlonic
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 14.08.2024 08:30
TDS a BOZP pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2024 23.07.2024 09:00
Strážnice u Mělníka - PC HC15 se zelení - TDS a KoBOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2024 19.07.2024 08:00
Předběžné GTP pro KoPÚ Bohuslav u Poutnova, KoPÚ Popovice u Poutnova a KoPÚ Poutnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2024 23.07.2024 09:00
Vizualizace procesu pozemkových úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2024 19.07.2024 10:00
Lokální biocentrum LBC4 v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 30.07.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Buzice
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 12.08.2024 09:00
KZ 1A, IP 4B a IP 4C v k.ú. Hrušovany u Chomutova
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 15.08.2024 08:00
Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2024 25.07.2024 09:00
Výsadba větrolamů PEO8 a PEO16 v k.ú. Kostice
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 12.08.2024 09:00
Vypracování PD vč. GTP a AD pro VC6 Vlkovice u Mar. Lázní II
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2024 24.07.2024 08:30
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2024 16.07.2024 10:00
Realizace prvků PSZ v k.ú. Rohle
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2024 23.07.2024 09:00
Vzdělávací akce - Zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí vyhlášky k zákonu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2024 09.07.2024 08:00
Projektová dokumentace a Autorský dozor - Polní cesta RC3 (propojení Málkov a Borek) včetně IP C (liniová zeleň) v k.ú. Málkov u Suchomast a RC9 v k.ú. Suchomasty II
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2024 25.07.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016