Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování klimatizace v administrativní budově v Chomutově
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2024 20.02.2024 09:00
Výzva č. 108 k podání nabídek v kategorii C1-BR: Údržba HOZ Liboš
nadlimitní Zadáno 09.02.2024 20.02.2024 08:00
IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 14.03.2024 09:00
PTK na zavedení dynamického nákupního systému k zadávaní veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla
nadlimitní Zadávání 08.02.2024 18.02.2024 23:59
PD – výsadba IP24, IP25, IP26 a část LBK36 v k.ú. Babolky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 15.02.2024 10:00
IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 15.03.2024 09:00
TBD posudek pro KoPÚ Tisová
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2024 08.02.2024 00:00
C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 05.03.2024 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb 2024–2026
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 11.03.2024 10:00
Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence
podlimitní Hodnocení 07.02.2024 26.02.2024 09:00
Studie odtokových poměrů v devíti k.ú. na Děčínsku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2024 19.02.2024 09:00
Pořízení čistících kazet a pásek LTO
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2024 08.02.2024 00:00
Tůň VHO1 v k.ú. Homole u Panny
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 21.02.2024 09:00
LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 07.03.2024 09:00
Výzva č. 107 k podání nabídek v kategorii C1-HK: Údržba HOZ Libřice
nadlimitní Zadáno 05.02.2024 16.02.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016