Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sportovní hry 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2023 24.05.2023 10:00
Realizace polní cesty C6 a biokoridorů BK1, BK2 v k.ú. Radišov
podlimitní Hodnocení 15.05.2023 01.06.2023 08:00
Realizace společných zařízení Záchlumí – polní cesta od Valachu do České Rybné
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2023 05.06.2023 08:00
Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice
podlimitní Hodnocení 12.05.2023 02.06.2023 08:00
Polní cesty HC 5 a část VC 23 Pokřikov
podlimitní Hodnocení 12.05.2023 30.05.2023 08:00
Polní cesty C24 a C26 s výsadbou doprovodné zeleně v k.ú. Horní Bobrová
podlimitní Hodnocení 12.05.2023 31.05.2023 08:00
Údržba HOZ Slatina pod Hazmburkem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 31.05.2023 09:00
PD + AD Realizace SZ v k.ú. Karpentná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 29.05.2023 09:00
KoPÚ Přečaply
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 14.06.2023 09:00
KoPÚ Údlice
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 14.06.2023 09:00
Předběžný GTP pro PSZ KoPÚ v k. ú. Bezvěrov u Teplé
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 19.05.2023 09:00
Rekonstrukce polní cesty C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka
podlimitní Hodnocení 11.05.2023 31.05.2023 08:00
Realizace PSZ v k. ú. Světlík
podlimitní Hodnocení 11.05.2023 01.06.2023 09:00
Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
podlimitní Hodnocení 11.05.2023 30.05.2023 08:00
KoPÚ Údlice, KoPÚ Přečaply
nadlimitní Zadávání 11.05.2023
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016