Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduché pozemkové úpravy - scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice
podlimitní Příjem nabídek 25.06.2020 15.07.2020 09:00
Polní cesta C06 v k.ú. Libotov
podlimitní Příjem nabídek 25.06.2020 16.07.2020 09:00
Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice
podlimitní Příjem nabídek 25.06.2020 15.07.2020 09:00
Projektová dokumentace - Větrolam v k.ú. Třebešice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.06.2020 09.07.2020 10:00
Hlavní polní cesta HC6 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 09:00
Polní cesty Hoštice a Milejovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2020 08.07.2020 13:00
Účelové komunikace R7 a N8 v k.ú Rukáveč
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 09:00
Stavba polních cest C15, C16 a vodní nádrže VN100 v k.ú. Vlčice u Blovic
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 13:00
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2020 08.07.2020 10:00
Polní cesta HC3 v k.ú. Vlčice u Trutnova
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 09:00
Polní cesty C4 a C30A v k.ú. Kohoutov
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 12:30
Polní cesty HPC 13 a VPC 27 - KoPÚ Malovice u Netolic a KoPÚ Malovičky
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 15.07.2020 09:00
Stavba tůní T1 a T2 v k.ú. Bílov v Čechách
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 10:00
Polní cesta C1 v k.ú. Lomy u Jemnice
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 14.07.2020 09:00
Polní cesta C4, část C5, C15, C18 a C22 v k.ú. Lesní Jakubov
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016