Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize Typologie území a návrh širších vazeb do procesu zadávání pozemkových úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2019 25.10.2019 10:00
Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2019 29.10.2019 09:00
B-B-V 1. stavba - ČS 1 - Kompenzace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2019 05.11.2019 15:00
Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horky u Dubé
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ
podlimitní Hodnocení 02.10.2019 30.10.2019 10:00
TDS - rekonstrukce garáží KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2019 04.10.2019 12:00
Zpracování IGP pro KoPÚ v k.ú. Snědovice a v k. ú. Střížovice u Snědovic
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 07.10.2019 09:00
Projektová dokumentace na realizaci Nádrže II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 07.10.2019 10:00
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkové úpravy v katastrálním území Studenec u Oloví
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 04.10.2019 10:00
Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 03.10.2019 10:00
Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 14.10.2019 09:00
Zajištění pravidelného servisu a údržby systémů EPS, PZTS a MR
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 03.10.2019 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb
podlimitní Zadáno 20.09.2019 09.10.2019 10:00
Vytyčování pozemků po pozemkových úpravách v k.ú Zašová a Police u Valašského Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 26.09.2019 09:00
TD, koordinátor BOZP při výstavbě PC C7, C24-Doubravany, C14-Sovenice, C6-Seletice, C22, C21-Doubravany
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 27.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016