Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavby polní cesty C15 v k.ú. Velký Vřešťov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2024 09.07.2024 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bítov u Bílovce
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 02.08.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrkovice
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 09.08.2024 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Francova Lhota
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 07.08.2024 08:00
Podpora a rozvoj geoinformačního systému SPÚ 2024-2028 – II.
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 24.07.2024 10:00
Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)
podlimitní Hodnocení 28.06.2024 22.07.2024 08:00
Projektová dokumentace: Most v k.ú. Krty u Strakonic
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2024 10.07.2024 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Blažkov - dokončení
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 17.07.2024 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Omlenic
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 17.07.2024 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Větřní-Kaliště
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 17.07.2024 09:00
Zpracování PD na realizaci polních cest v k.ú. Hořesedly HC1-R, HC3-R1, HC3-R2, VC8-R, VC11-R včetně IP1 a IP2 - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2024 10.07.2024 08:00
Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách, k. ú. Strání
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 22.07.2024 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malonty
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2024 05.08.2024 09:00
TDS a BOZP Polní cesty Mačkov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2024 08.07.2024 09:00
Větrolam TEO4a a IP 36 a 41 v k.ú. Vítonice u Znojma
podlimitní Hodnocení 27.06.2024 16.07.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016