Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2021 22.02.2021 13:00
Polní cesta HC6 a HC7 v k.ú. Košice u Soběslavi
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2021 08.03.2021 10:00
Realizace polní cesty VPC30 v k.ú. Břilice
podlimitní Hodnocení 11.02.2021 01.03.2021 09:00
Vedlejší polní cesta VPCr2 v k.ú. Hradčovice
podlimitní Hodnocení 11.02.2021 01.03.2021 09:00
Revitalizace zatrubněného toku IP N Bahnitý a polní cesta VPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2021 03.03.2021 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na Realizaci SZ Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2021 01.03.2021 10:00
Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2021 22.03.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
nadlimitní Příjem nabídek 10.02.2021 19.03.2021 09:00
Vysoká Libeň - polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83 - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 17.02.2021 13:00
TDS "Hlavní polní cesta HC7 a příkop PRI22, k. ú. Topolná"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 15.02.2021 09:00
Polní cesta C2, C6, C8 v k.ú. Valdíkov
podlimitní Hodnocení 09.02.2021 01.03.2021 09:00
Polní cesty CVS 14 a CVS 15 v k.ú. Myslkovice
podlimitní Hodnocení 09.02.2021 25.02.2021 10:00
Realizace polní cesty B6 v k.ú. Budeč
podlimitní Příjem nabídek 09.02.2021 11.03.2021 09:00
Vysoká Libeň - polní cesty VPC6a, VPC6b a DO13, LBC 290 a LBK 83
podlimitní Hodnocení 09.02.2021 26.02.2021 10:00
TDS "Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 10.02.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016