Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor a koordinátor BOZP pro stavbu polních cest C1, C2 v k. ú. Kluky u Mladé Boleslavi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 05.06.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebešice a Malenovice
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 26.06.2023 08:30
Zhotovení projektové dokumentace na odstranění stavby - seníku na st. 826 v k.ú. Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2023 31.05.2023 09:00
TDS a KBOZP pro rekonstrukci polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 09.06.2023 09:00
Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 06.06.2023 08:00
Revitalizace HOZ ODPAD 03 v k.ú. Šafov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 09.06.2023 08:00
Provedení penetračních testů fyzické bezpečnosti a sociálního inženýrství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 24.05.2023 10:00
Rekonstrukce polní cesty HC1 s doplňkovou zelení a mokřadem k.ú. Kanina
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2023 27.06.2023 09:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Boječnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2023 31.05.2023 09:00
Polní cesty C10, C12, C13, C14, C35 k.ú. Obříství a Úpor
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 22.06.2023 09:00
R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 22.06.2023 09:00
Polní cesta VPC3 k.ú. Býkev
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 22.06.2023 09:00
Polní cesta HC15 k.ú. Strážnice u Mělníka
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 22.06.2023 09:00
Polní cesta HPC2 k.ú. Velký Borek
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 22.06.2023 09:00
Polní cesty C7, C12, C15, C30, C39 k.ú. Malý Újezd a Jelenice u Mělníka
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 22.06.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016