Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Posudek TBD - MVN4 a soustava tůní T1,2,3 KoPÚ Čichalov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2024 22.02.2024 00:00
Posudek TBD pro MVN 1 v k. ú. Knínice u Žlutic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2024 22.02.2024 00:00
Posudek TBD pro VD Vodárenského rybníka v k. ú. Otročín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2024 22.02.2024 00:00
Pořízení modulu Word šablony dokumentů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2024 22.02.2024 08:00
Projektová dokumentace – Vodohospodářská opatření KoPÚ Šumavské Hoštice a interakční prvek KoPÚ Kvilda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 11.03.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2024 27.02.2024 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2024 25.03.2024 09:00
Objednávka hydrologických dat v katastrálním území Pertoltice pod Ralskem pro potřeby komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pertoltice pod Ralskem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2024 19.02.2024 11:00
Objednávky hydrologických dat a klimatologického posudku v katastrálním území Luhov u Mimoně pro potřeby komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2024 19.02.2024 11:00
Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 11.03.2024 09:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Staré Sedliště
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2024 26.02.2024 09:00
Předběžný GTP pro KoPÚ Onomyšl
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2024 23.02.2024 08:00
Výzva č. 109 k podání nabídek v kategorii B3-CB: Údržba HOZ Čerchovka - část A
nadlimitní Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 08:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Bezděkov u Damnova VN
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2024 23.02.2024 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 01.03.2024 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016