Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Zlínský kraj 2021-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 25.05.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřichov, Pečky a Ratenice
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 21.06.2021 08:30
Výsadba LBK 4/14 a LBK 6/14 v k.ú. Červené Pečky
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 23.06.2021 10:00
Realizace polní cesty HPC5 k.ú. Škvorec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 26.05.2021 10:00
Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 02.06.2021 10:00
Realizace polních cest HC1 a HC3 v k.ú. Děpoltovice
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 09:00
Provedení předběžného GTP pro KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Třebouň a Bezděkov u Prachomet
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 24.05.2021 09:00
Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 19.05.2021 10:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 31.05.2021 09:00
Realizace IPN1-5 v k. ú. Ohníč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 28.05.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 31.05.2021 09:00
Projektová dokumentace - Polní cesta "Pod Budčí"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 26.05.2021 10:00
Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 31.05.2021 10:00
Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 27.05.2021 08:00
Polní cesty RCV6+NCV2+RCV7 v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 21.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016