Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadávání 26.02.2021
Polní cesty U Rybníka v k.ú Horní Ředice
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 17.03.2021 09:00
Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 09:00
Polní cesta C1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 09:00
Údržba HZZ Ratibořice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 12.03.2021 09:00
Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 17.03.2021 10:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 10.03.2021 09:00
Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček
podlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 15.03.2021 13:00
Zpracování PD vodních nádrží VN1, VN2, koryta DVT2 a polní cesty HC1-R v k.ú. Rádlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2021 08.03.2021 12:00
Vypracování znaleckých posudků – JMK 2021-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2021 10.03.2021 10:00
Zpracování projektových dokumentací SZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2021 09.03.2021 09:00
Polní cesta RCV1 Vahlovice
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 11.03.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta Mchov PC HC1+SP3 a Tuněchody u Stříbra PC C2R+SP+B1R
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 04.03.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 08.03.2021 10:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 10.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016