Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2022 12.10.2022 09:00
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Ostroh
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2022 07.10.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2022 07.11.2022 08:00
Prodloužení servisní podpory Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 28.09.2022 00:00
Zajištění služeb projektového řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2022 26.09.2022 00:00
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace XZR Hledáček
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2022 25.09.2022 00:00
Odvodnění polní cesty C6a u objektu č.p. 68 v obci Miřetice
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2022 30.09.2022 09:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2022-2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2022 30.09.2022 10:00
Realizace odstranění škod u cesty C6 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2022 27.09.2022 09:00
Stavba polní cesty C16 v k.ú. Skuhrov
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 10.10.2022 09:00
Realizace PSZ Kouty u Poděbrad - PEO 1
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2022 26.09.2022 10:00
Realizace odstranění škod u cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2022 23.09.2022 09:00
KoPÚ Dolní Ředice
podlimitní Hodnocení 14.09.2022 03.10.2022 08:00
Licenční podpora agendového systému pozemkových úprav (ASPÚ) a rozvoj SW dle legislativních požadavků pro rok 2023
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 10.10.2022 10:00
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Severní Morava
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 17.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016