Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935 - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2020 25.02.2020 15:00
Zpracování projektové dokumentace Horní Jadruž LBK CH16-CH17, Vysoké Jamné LBK 37-40 a Lestkov IP2 a IP3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2020 25.02.2020 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE KE STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
nadlimitní Zadávání 10.02.2020
Návrh pozemkové úpravy na dokončení scelení v k.ú. Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov - aktualizace k.ú.Přerov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 11.02.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 09.03.2020 08:00
Objednávka plochy, registrační poplatek - Silva Regina 2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.02.2020
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Lahovice u Libčevsi
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2020 12.02.2020 13:00
Dodávka kabelů a drobného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 24.01.2020 11:00
Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 07.02.2020 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benkov u Střelic a části k.ú. Střelice u Litovle
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 30.01.2020 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Seč u Lipové
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 30.01.2020 09:00
Údržba HOZ Třeboň I.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2020 31.01.2020 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska a v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí
nadlimitní Příjem nabídek 21.01.2020 16.03.2020 09:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Hynkov, Příkazy a Loučany na Hané
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 03.02.2020 09:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Vavřinec
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 24.01.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016