Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně
podlimitní Zadáno 15.06.2021 02.07.2021 09:00
Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih
podlimitní Zadáno 15.06.2021 01.07.2021 09:00
Polní cesta C1 v k.ú. Lavičky
podlimitní Zadáno 15.06.2021 15.07.2021 12:00
Protierozní mez PEO4 a interakční prvek IP6 v k.ú. Tmaň
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 12.07.2021 08:00
Polní cesty C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře
podlimitní Zadáno 14.06.2021 16.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jakartovice
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 19.07.2021 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, ZL 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 30.06.2021 09:00
Smlouva o dílu na opravu mostu Chyše
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2021 14.06.2021 00:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Vodní nádrž VN1 v k. ú. Prasklice“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec
nadlimitní Zadáno 11.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou
podlimitní Zadáno 11.06.2021 30.06.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci cest HPC4 v k. ú. Kozly u Loun, HPC1 včetně zasakovacího průlehu v k. ú. Sinutec a části HC1-R v k. ú. Jablonec u Libčevsi
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 13:00
PTK na poskytování datových služeb pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání 10.06.2021 28.06.2021 18:00
Polní cesta RCH 1 Suchdol u Prosenické Lhoty
podlimitní Zadáno 10.06.2021 29.06.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce
podlimitní Zadáno 10.06.2021 29.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016