Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty - V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř
podlimitní Zadáno 25.09.2018 15.10.2018 10:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 03.10.2018 10:00
Náhradní výsadba a následná pěstební péče v k.ú. Vejprty
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 12:00
Správa majetku okr. Jindřichův Hradec III.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 02.10.2018 10:00
Pasportizace staveb ve správě KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 04.10.2018 12:00
Náhradní výsadba na pozemcích p.č. 34/1 a 150/6 v k.ú. Těšíkov a na pozemku p.č. 68/7 v k.ú. Henčlov, včetně následné pěstební péče o vysazené dřeviny
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 27.09.2018 11:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 26.09.2018 09:00
Optimalizace postupů uveřejňování smluv SPÚ do registru smluv
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 18.09.2018 10:00
Polní cesta Jamné - Do Borku
podlimitní Zadáno 10.09.2018 01.10.2018 10:00
Výkon TDS při stavbě PC C166 a C169 Nad sklepy v k.ú.Mikulov Na Moravě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.09.2018 10.09.2018 16:00
Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout
podlimitní Zadáno 10.09.2018 19.10.2018 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 18.09.2018 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Vrábče“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 13.09.2018 10:00
KoPÚ v k.ú. Svinná na Šumavě - dopracování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 17.09.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice
podlimitní Zadáno 03.09.2018 20.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016