Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 2020-2022 - Pobočka Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 25.03.2020 14:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 06.04.2020 09:00
Poskytování služeb podpory aplikace BIS - Bonitační informační systém
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2020 23.03.2020 00:00
Studie odtokových poměrů v k.ú. Vinaře
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 03.04.2020 10:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Jindřichův Hradec – rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 09:00
Vypracování PD KoPÚ Čenkov, Hoštice a Doubí na d Lužnicí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 01.04.2020 09:00
Realizace HPC 45 a 55.1 KoPÚ Polanka nad Odrou
podlimitní Zadáno 16.03.2020 03.04.2020 09:00
Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 25.03.2020 10:00
Zajištění podpory provozu a rozvoje aplikací Centrální dlužník, Ostatní pohledávky a Evidence vymáhaných pohledávek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 26.03.2020 10:00
TDS - Cesty C1, C2 v k.ú. Hořiněves
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 18.03.2020 12:00
TDS a výkon KBOZP pro protierozní opatření v k. ú. Křenovy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 27.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahájí u Chorušic a Choroušky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 26.03.2020 09:00
Geodetické služby pro KPÚ pro Královéhradecký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 24.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice
nadlimitní Zadáno 10.03.2020 15.04.2020 09:00
Polní cesty v k.ú. Horní Ředice
podlimitní Zadáno 10.03.2020 30.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016