Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýza rizika kontaminovaného území - Podbořanský Rohozec
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 30.06.2021 10:00
Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Malá Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 01.07.2021 09:00
Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Ohrazenice u Turnova
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží, Vinice a Městec Králové
nadlimitní Zadáno 17.06.2021 26.07.2021 08:30
Zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, včetně následné péče a v návaznosti na ukončené projekty v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Polní cesta C9, C11 v k.ú. Jiratice
podlimitní Zadáno 17.06.2021 09.07.2021 10:00
Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz
podlimitní Zadáno 17.06.2021 12.07.2021 09:00
Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost
nadlimitní Zadáno 17.06.2021 20.07.2021 10:00
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
nadlimitní Zadávání 17.06.2021
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ pro Liberecký kraj 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 30.06.2021 10:00
Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
podlimitní Zadáno 16.06.2021 02.07.2021 09:00
Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice
podlimitní Zadáno 16.06.2021 09.07.2021 10:00
Projektová dokumentace akce "Rekonstrukce vodní nádrže, LBC7 a cesta C13A v k.ú. Vitčice na Moravě - II. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 25.06.2021 09:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci HC1R a HC3R v k. ú. Děpoltovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 24.06.2021 08:00
Výstavba polní cesty HPC C3 v k.ú. Pulečný
podlimitní Zadáno 16.06.2021 02.07.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016