Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sedlec u Poběžovic
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 03.05.2019 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Slatinky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Uničov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 26.04.2019 09:00
Znalecké posudky pro KPÚ pro Karlovarský kraj na období duben 2019 až prosinec 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2019 06.05.2019 12:30
Znalecké posudky pro KPÚ pro Karlovarský kraj na období duben 2019 až prosinec 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 06.05.2019 12:30
Rekonstrukce polní cesty RCV1 a části RCV11 (extravilán) v k.ú. Arneštovice
podlimitní Zadáno 15.04.2019 09.05.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic
nadlimitní Zadáno 12.04.2019 27.05.2019 10:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Dolní Červená a Stará Červená Voda
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2019 24.04.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtišovice a Bohutín
nadlimitní Zadáno 10.04.2019 15.05.2019 08:30
P-L I., přivaděč DN 800, uzávěr před vtokem do AN
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 24.04.2019 17:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlásnice u Šternberka
podlimitní Zadáno 09.04.2019 07.05.2019 09:00
TDI na stavbu "Polní cesta RCV 8 Horčápsko"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 17.04.2019 14:00
„Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 23.04.2019 09:00
Podpora provozu informačního systému CESŘ
nadlimitní Zadáno 05.04.2019 02.05.2019 09:00
Vytyčení hranic pozemků - okres Náchod 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 11.04.2019 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016